تاریخچه پست در ایران

تاریخچه خدمات پستی در ایران ابلاغ پیام، همواره مسئله ای حیاتی در ارتباطات انسانی بوده است. نیاز به ارسال یک پیام، خبر و ارسال اطلاعات، از دیرباز ضروری ترین امر در میان جوامع محسوب می شده است. ازین رو شاید بتوان گفت یکی از قدیمی ترین شیوه های پیام رسانی در طول تاریخ، تشکیلات پستی …

تاریخچه پست در ایران ادامه »