بسته های پستی عجیب در دنیا کم نیست

10 مورد از عجیب ترین مرسولات پستی دنیا

10 مورد از عجیب ترین مرسولات پستی دنیا آیا از عجیب ترین مرسولات پستی دنیا چیزی می دانید؟ یا اینکه تابحال بسته پستی عجیبی به اداره پست برده اید؟ تنها بسته های پستی که اکثر مردم دریافت می کنند، صورتحساب، نامه ها و کارت تولدهایی ست که دوستان شان برای آنها ارسال می کنند. برخی …

10 مورد از عجیب ترین مرسولات پستی دنیا ادامه »