هشتم مارس بعنوان روز جهانی زنان در دنیا نامگذاری شده است.

روز جهانی زنان (8 مارس)

روز جهانی زنان (8 مارس) نخستین مراسم روز زن که بعدها به عنوان روز جهانی زنان انتخاب شد، در سال ۱۹۰۹ در نیویورک برگزار شد. این مراسم برای یادبود اعتصاب «اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک» شیکاگو بود. تاریخچه روز زن در جهان در سال ۱۸۵۷ میلادی، به دنبال شرایط کاری سخت و غیر انسانی …

روز جهانی زنان (8 مارس) ادامه »