استفاده از ربات تحویل در شرکت پست

استفاده از ربات تحویل در شرکت پستی پست نت

استفاده از ربات تحویل در شرکت پستی پست نت   شرکت پستی PostNet در تگزاس، از نوعی ربات تحویل بسته های پستی، ساخته شده توسط شرکت Clevon استفاده خواهد کرد. این ربات ها که طی چند هفته به صورت آزمایشی برای تحویل بسته های پستی مورد استفاده قرار گرفتند، پس از موفقیت و کسب رضایت …

استفاده از ربات تحویل در شرکت پستی پست نت ادامه »