تاریخچه ی پست و شرکت های پستی در جهان

این مقاله، ترجمه ایست از مقاله ی (تاریخچه ی پست و شرکت های پستی) که توسط mary bellis، کارشناس اختراعات، نوشته شده است. مری بلیس به مدت 18 سال، به نگارش درباره ی تاریخچه ی اختراعات و مخترعان برای وب سایت ThoughtCo پرداخته است. همچنین این نویسنده، بخاطر فیلم های مستقل و مستندهایش مانند فیلم …

تاریخچه ی پست و شرکت های پستی در جهان ادامه »